Bronnen:

(zie meer bronnen hier)


Marcus van Vaernewijck – Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568

Marcus_van_Vaernewijck

 

Dit is zonder twijfel de rijkste en meest geprezen bron die we over de Beeldenstorm nog hebben. Deze Gentse schrijver en patricier was actief in het stadsbestuur en heeft zeer veel inside-informatie tot zijn beschikking gehad. Met name 22 augustus 1566, de dag van de beeldenstorm in Gent beschrijft hij uitgebreid, relatief objectief en met een journalistiek gevoel voor detail. Hij was een katholiek die niet alleen kritisch was op de beeldenstormers, maar ook op de harde reactie van het Spaanse bewind.

De integraal uitgegeven tekst is online te raadplegen. Daarnaast bestaat er een Franse vertaling en een gedeeltelijke vertaling in modern Nederlands.

 


Godevaert van Haecht – Kroniek over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders

haec002kron01_01_tpg

 

Wat Vaernewijck is voor Gent, dat is Godevaert van Haecht voor Antwerpen. Van Haecht was schilder en was Luthers gezind. Daarom was hij ook enigzins kritisch ten opzichte van de beeldenstormers die vooral calvinistisch waren. Interessant is dat van Haecht veel politieke aspecten belicht, maar ook de strenge winters en graantekorten beschrijft. De beeldenstorm beschijft hij uitvoerig, maar niet zo gedettaileerd als van Vaernewijck.

Ook deze kroniek is online te raadplegen.

 

 


Augustijn van Hernighem – Eerste bouck van beschryfvinghe van alle gheschiedenesse (1562-1572)

Ieper_1581-88

 

Van Augustijn van Hernighem is niet zo veel bekend, al is wel duidelijk dat hij als katholiek niet veel op had met de ‘Nieuwe religie’. Zijn kroniek beslaat een langere periode en de beeldenstorm wordt daardoor iets minder gedettaileerd behandeld dan de vorig genoemde kronieken. Toch geeft hij een accuraat overzicht van de gebeurtenissen.

De kroniek is uitgegeven in beperkte oplage en staat helaas niet online.